OBDII live data readings or values from a 2009  Tacoma   compared to a 2012 Tacoma

Yours@idle Model@idle
LTFTB1% 2.34 -0.76
LTFTB2% 0.00 NaN
STFTB1% -1.90 -2.04
STFTB2% 0.00 NaN
A/F COMM NaN 14.69
ABSLOAD% 15.97 15.73
ADV 8.04 8.16
APP D% 16.08 15.79
APP E% 31.96 31.86
B1S1(mA) -0.03 NaN
B1S1Lambda 1.00 NaN
BARO 99.00 99.00
CATB1S1 828.44 877.03
COMMTAC 15.38 NaN
ECMvolts 13.49 13.24
EVAPPurge% 18.35 NaN
IAT 42.80 83.08
LOAD% 28.60 27.10
Lambda 1.00 1.00
MAF 2.91 2.81
O2B1S1WIDE 3.24 NaN
O2B1S2FT% 99.22 NaN
O2B1S2V 0.28 NaN
RPM 672.66 659.67
TEMP 186.80 193.77
TPSABS% 46.89 47.49
TPSMAN 15.38 15.83
TPSREL% 0.00 0.02
volts 13.84 NaN

Yours@60mph Model@60mph
LTFTB1% 1.36 0.16
LTFTB2% 0.00 NaN
STFTB1% 1.16 0.48
STFTB2% 0.00 NaN
A/F COMM NaN 14.69
ABSLOAD% 47.02 43.16
ADV 25.96 27.68
APP D% 27.06 26.54
APP E% 42.83 42.84
B1S1(mA) -0.02 NaN
B1S1Lambda 1.00 NaN
BARO 99.00 98.26
CATB1S1 1306.04 1273.07
COMMTAC 24.05 NaN
ECMvolts 13.94 13.68
EVAPPurge% 89.96 NaN
IAT 38.27 78.45
LOAD% 60.67 55.65
Lambda 1.00 1.00
MAF 25.49 25.14
O2B1S1WIDE 3.26 NaN
O2B1S2FT% 99.22 NaN
O2B1S2V 0.63 NaN
RPM 1947.72 2176.43
TEMP 185.43 190.05
TPSABS% 57.73 57.72
TPSMAN 24.21 24.14
TPSREL% 7.66 5.63
volts 14.14 NaN

0 comments have been posted.

Required for comment verification